Webportals en apps voor credit management

Self service web portals en apps

voor deurwaarders en incassokantoren

Webportals en apps spelen een grote rol binnen het credit management. Opdrachtgevers stellen steeds meer eisen aan een online omgeving waarin ze de uit handen gegeven vorderingen kunnen inzien en blijven volgen. Maar ook debiteuren maken graag gebruik van een online omgeving, de ervaring leert dat een debiteurenportal meer en snellere betalingen oplevert. Ook leveren webportals, vanwege het self service principe een bijdrage aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

GoCollect

GoCollect

Deze app maakt het voor gerechtsdeurwaarders mogelijk om een belangrijk deel van het werk aan de deur te digitaliseren en te automatiseren. Met de GoCollect App kan de gerechtsdeurwaarder snel en eenvoudig digitaal exploten uitbrengen bij debiteur. Deze worden vervolgens volledig automatisch verwerkt in Aryza Navigate en informeert indien gewenst de opdrachtgever direct én geautomatiseerd over de uitgevoerde (ambts)handeling.

Meer over GoCollect

Opdrachtgeversportal

Opdrachtgeversportal

De opdrachtgeversportal voor incassobedrijven en gerechtsdeurwaarders, biedt een centrale plek op het internet waar de opdrachtgever inzage kan krijgen in de actuele status van zijn of haar dossier(s). Daarnaast wordt functionaliteit aangeboden voor communicatie en bestandsuitwisseling op dossierniveau.

Meer over de opdrachtgeversportal

Debiteurenportal

Debiteurenportal

De debiteurenportal voor incassokantoren en gerechtsdeurwaarders, biedt een centrale plek op het internet waar de debiteur inzage kan krijgen in zijn of haar dossier(s). Daarnaast wordt functionaliteit aangeboden om zaken direct af te handelen. 

Meer over de debiteurenportal

Statistieken

Ervaringen van onze klanten

De debiteurenportal stelt ons in staat om de debiteur op een eenvoudige en veilige manier inzicht te geven in het eigen dossier, zonder extra administratieve handelingen.

De self service webportalen van Creditbility vereenvoudigen de communicatie tussen de verschillende doelgroepen en optimaliseren onze administratieve processen.